Кыргызстандагы жаңы жарыялар

Кыргызстанда товарларды сатуу жана сатып алуу

5 саат мурун 175 1
8 саат мурун 54
10 саат мурун 85
20 мүнөт мурун 3682 1
20 мүнөт мурун 2656
20 мүнөт мурун 2808

45 000 сом

22 мүнөт мурун 369
22 мүнөт мурун 465