Адвокат

Адвокат из раздела Услуги

Бишкек
200 сом
$ 2
Добавлено 2 года назад Поднято 20 часов назад 2610  2

Описание

Дипломированные юристы со стажем. Договор купли-продажи. Договор аренды и другие договора. Экспертиза договоров. Гражданские дела : представительство в судах, составление искового (встречного) заявления, претензий, жалоб, ходатайства, и другое, ознакомления с материалами дела, составление апелляционной, кассационной жалоб. имущественные споры, семейные споры, взыскание долгов, возврат долгов, выкуп долгов, покупка долгов. наследственные споры, трудовые споры, экономические споры: банкротство физ. и юр. лиц, легализация документов , взыскание неосновательного обогощения, проверка запрета на выезд и на въезд, ликвидация осоо, закрытие осоо , представительство в госорганах. оценочная экспертиза: оценка стоймости доли в осоо, оценка стоймости бизнеса, оценка стоймости недвижимости, оценка стоймости квартиры, оценка коттеджа, дома , оценка автомобиля, оценка здания , оценка оборудования и многое другое. Уголовные дела : по экономическим делам. государственным. дтп, жалобы на прокуратуру, следователей, дознавателей , другим уголовным делам. представление интересов юридических лиц. заявления о возбуждении уголовного дела. прекращении уголовного дела. арест (снятие) на имущества. мера присечения. переквалификация уголовных статей. ходатайства . экспертные вопросы. следственные действия.обжалования приговора . жалобы в прокуратуру. условно досрочное освобождение (удо) . амнистия. пробационный надзор. Справки с иц мвд кр о не судимости, погашение судимости. исполнительное производство ( отсрочка, рассрочка исполнения решения суда, жалобы и другое ). жалобы на судебных исполнителей, обжалование постановления судебных исполнителей в суде. приостановление исполнения решения судов. жалобы на судей. обращение в Административный суд на действия государственных органов, оспаривания нормативно правовых актов. ходатайство в конституционную палату кр по оспариванию нарушающих норм прав и свобод граждан. административные иски. решаем вопросы с исполнительным производством. Поможем решить все юридические вопросы в России ( административные, уголовные,гражданские, экономические.). Экстрадиция осужденных из других государств для отбывания в КР. консультирую также дистанционно по видеосвязи. оплата на карту или телефон. Диплому менен иштеген юристтер. Сатып алуу-сатуу келишими. Ижарага берүү келишими жана башка келишимдер. Келишимдердин экспертизасы. Жарандык иштер: соттордогу өкүлчүлүк, доо (утурлама) арызды, дооматтарды, даттанууларды, өтүнүчтөрдү түзүү жана иштин материалдары менен таанышуу, апелляциялык, кассациялык даттанууларды түзүү. мүлктүк талаш-тартыштар, үй-бүлөлүк талаш-тартыштар, карызды өндүрүп алуу, карыздарды кайтарып берүү, карыздарды сатып алуу, карыздарды сатып алуу. тукум куучу талаш-тартыштар, эмгек талаш-тартыштар, экономикалык талаш-тартыштар: жеке жана юридикалык банкроттук. адамдардын, документтерди мыйзамдаштыруу , жаза неосновательного обогощения, текшерүү тыюу чыгууга жана кирүүгө, жоюу осоо, жабуу осоо , өкүлчүлүк кеңешме өткөрдү. баалоо экспертизасы: баалоо стоймости үлүшүн жчкнын баа берүү стоймости бизнести баалоо стоймости кыймылсыз мүлктү баалоо стоймости батирлер, баалоо коттеджа, үйдүн , баалоо, унааны, имаратты баалоо , баа берүү, жабдууларды жана башка көп нерселер. Экономикалык иштер боюнча : мамлекеттик. нушу, прокуратурага, тергөөчүлөргө , алгачкы текшерүүчүлөргө, башка кылмыш иштерине даттануулар. кылмыш ишин козгоо жөнүндө арыз юридикалык жактардын кызыкчылыктарынын атынан чыгуу. жазык ишин токтотуу жөнүндө аныктама чыгарат. мүлктү камакка алуу (алып коюу). кесилиштин чарасы. жазык статьяларын кайра квалификациялоо. өтүнүчтөр суроолор эксперттик. тергөө амалдары.гында аныкталат . прокуратурага даттануу. мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу (БАЭ) . мунапыс берүү. пробациялык көзөмөл. КРнын ИИМнин соцтен Соттуулук жөнүндө эмес, Соттуулук жөнүндө маалымкаттар. аткаруу өндүрүшү (соттун чечимин аткарууну кийинкиге калтыруу, мөөнөтүн узартуу, даттануу ж.б.). сот аткаруучуларына берилген даттануулар, сот аткаруучулардын токтомдору боюнча сотко даттануу соттун чечимин аткарууну токтото туруу. алат. райондор аралык сотко мамлекеттик органдардын аракеттерине, ченемдик укуктук актыларды талашуу боюнча кайрылуу. жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин бузуучу талаш-тартыштар боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасына сунуштама. доолорду кароо. биз аткаруу өндүрүшү менен маселелерди чечип жатабыз. Биз Орусияда ( башкаруу, кылмыш,жарандык, экономикалык) бардык юридикалык маселелерди чечүүгө жардам берет.). Соттолгондорду башка мамлекеттерден КРда өтөө үчүн экстрадициялоо. кеңеш ошондой эле алыскы видео байланыш. карта же тел боюнча төлөө.

Комментарии (2)
клиент
вы юрист???
1 год назадПожаловаться
Вопрос какой?
1 год назадПожаловаться

Вам нужно войти или зарегистрироваться, чтобы написать комментарий